To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[KHĐC] Chuyên viên quản lý dự án (CNTT)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các dự án theo yêu cầu. 
  • Triển khai và giám sát nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ.
  • Thực hiện quy trình phát triển và thay đổi phần mềm tại khối.
  • Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi hệ thống từ các phòng nghiệp vụ (user)
  • Phối hợp với user viết tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ, kiểm thử hệ thống và nghiệm thu.
  • Tham gia xây dựng quy trình, quy định về quản lý dự án
  • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý 

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

[KHĐC] Chuyên viên quản lý dự án (CNTT)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB