To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Key Account Manager ( MT channel )

Công ty TNHH FES VietNam
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Job requirement

- Phát triển và thực hiện các quy trình và chiến lược bán hàng cho khách hàng các siêu thị lớn Coop Mart, Satra, Lotte, Aeon... để đạt được mục tiêu. Xác định các nhu cầu và mục tiêu kinh doanh ngắn hạn của các khách hàng quan trọng và phát triển / bán các giải pháp kinh doanh chủ động trong toàn bộ chuỗi cung / cầu
- Quản lý các cuộc đàm phán hàng năm, bao gồm các điều khoản và điều kiện giao dịch, để tạo thuận lợi cho các thỏa thuận bán hàng và đạt được lợi nhuận mục tiêu và mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty
- Liên lạc chặt chẽ với khách hàng để dự báo doanh số phù hợp và quản lý báo cáo doanh số và dự báo doanh số / tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Đánh giá xu hướng và hình thành các kết luận có ý nghĩa để tạo thuận lợi cho các quyết định chiến lược cũng như xử lý tất cả giao diện của khách hàng, đảm bảo mối quan hệ khách hàng tốt, giải quyết vấn đề của khách hàng khi cần thiết.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để duy trì và phát triển tình trạng bán hàng theo số lượng mặt, tầm mắt, vị trí cho thuê rẻ nhất để tăng khả năng hiển thị sản phẩm của công ty.
- Phối hợp với Phòng Kế toán và xem xét thu thập tất cả các khoản phải thu tài khoản do khách hàng cấp, lập kế hoạch thu thập các tài khoản này vào ngày đáo hạn và xem xét các kế hoạch hành động để thu thập ngay lập tức tất cả các tài khoản quá hạn để bảo vệ lợi ích tài chính của công ty.
- Giám sát thành tích chỉ số hiệu suất chính nhóm. Tiến hành đánh giá thường xuyên để cung cấp phản hồi về thành tích, khoảng cách hiệu suất và yêu cầu cải tiến

Job requirement

- Ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự
- Kinh nghiệm làm việc với Buyer
- Làm việc với các siêu thị lớn Coop Mart, Satra, Lotte, Aeon ...

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH FES VietNam

www.foodempire.com

Food Empire is a leading Singaporean Food and Beverage company that manufactures and markets instant beverages, frozen foods, confectionery and snacks. In... View more

Key Account Manager ( MT channel )

Công ty TNHH FES VietNam