English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN VIÊN

Mô tả công việc

- Theo dõi công nợ phải thu phải trả của nhà cung cấp và khách hàng.- Theo dõi công nợ tạm ứng của Nhân viên công ty- Lập chứng từ Phiếu Chi, Phiếu Thu, UNC, hồ sơ ngân hàng.- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ ngân hàng,kiểm tra đối chiếu số dư cuối kì với thủ quỹ .- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.- Tham gia, phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Các công việc khác theo yêu của KTT

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kế toán công nợ, thuế- Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép