English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Viên

Mô tả công việc

· Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán, Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Kế toán trưởng xem xét và phê duyệt;

· Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

· Theo dõi, báo cáo tình hình công nợ, rà soát các khoản phải thu, phải trả

· Lập kế hoạch nhắc nợ, chi trả kịp thời và đúng hạn

· Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế

· Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.

· Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán;

· Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT

· Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

· In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định

· Thường xuyên theo dõi các hoạt động trong ngân hàng và báo cáo về những diễn biến bất thường, đặc biệt là khi phát hiện các vấn đề yếu kém, sai phạm trong hệ thống kiểm soát;

· Thực hiện 1 số công việc liên quan do cấp trên yêu cầu

Yêu cầu công việc

1.Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

2. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. 

3. Sử dụng thành tạo các phần mềm Microsoft Office, Excel

4. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

5. Biết sử dụng phần mềm SAP, MISA là lợi thế

6. Kinh nghiệm: 1 năm

7. Ưu tiên các bạn biết  rượu vang và đã từng làm kế toán trong các cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất rượu

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép