English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống (QA-ISO)

Mô tả công việc

Phụ trách xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy, bao gồm cả khu vực hành chính văn phòng và khu vực sản xuất. Đảm nhiệm duy trì hệ thống ISO 13485, 9001 (xây dựng, phát triển quy trình, phụ trách thực hiện đánh giá nội bộ, CAPA…)

Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc chính:

- Lập và chỉnh sửa bảng tiêu chuẩn công việc (Operation Standard) và ban hành cho sản xuất thực hiện.- Lập hồ sơ hướng dẫn phát triển sản phẩm mới- Đầu mối liên lạc với các cơ quan kiểm chuẩn, đánh giá bên ngoài- Phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro cho các sản phẩm do công ty sản xuất- Kiểm tra & báo cáo hàng back-ship từ khách hàng- Tham gia các công việc liên quan đến môi trường- Hỗ trợ công việc của các NV khác và theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về khoa học tự nhiên như sinh học, công nghệ sinh học, hóa...- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương- Tiếng Anh: đọc hiểu tốt và làm việc được bằng tiếng Anh- Vi tính: thành thạo.- Có nền tảng và hiểu biết về iso 9001, 13485, 14001- Yêu cầu chung: năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép