Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Kế toán Viên - Mai Linh Long An

Mailinh Corporation
Ngày cập nhật: 12/06/2019

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Báo cáo tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác tổ chức hạch toán kế toán theo đúng Quy định của Bộ Tài chính và Quy chế của MLG (báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo MLG);
  • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng từ hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí; 
  • Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, tuần, tháng và thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay, nợ phải trả nhà cung cấp;
  • Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả giữa các bộ phận và các khách hàng bên ngoài định kỳ tháng, quý, năm;
  • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán và các báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước;
  • Tổ chức kê khai và báo cáo thuế, quyết toán thuế đúng thời gian quy định;
  • Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính kế toán và áp dụng kịp thời cho Đơn vị.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

 

Giới thiệu về công ty

Mailinh Corporation

http://tuyendung.mailinh.vn

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh là đơn vị kinh tế tư nhân được thành lập ngày 12/07/1993, khi mới thành lập là Công Ty TNHH Vận tải hành khách và Du lịch... Xem thêm

Việc làm tương tự

Kế toán Viên - Mai Linh Long An

Mailinh Corporation