Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

KẾ TOÁN VIÊN

Job requirement

- Theo dõi công nợ phải thu phải trả của nhà cung cấp và khách hàng.- Theo dõi công nợ tạm ứng của Nhân viên công ty- Lập chứng từ Phiếu Chi, Phiếu Thu, UNC, hồ sơ ngân hàng.- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ ngân hàng,kiểm tra đối chiếu số dư cuối kì với thủ quỹ .- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.- Tham gia, phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Các công việc khác theo yêu của KTT

Job requirement

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kế toán công nợ, thuế- Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép