Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế toán viên

Job requirement

1. Xét duyệt hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng- Phụ trách xét duyệt các đều khoản liên quan trong hợp đồng mua bán của khách hàng- Phụ trách xét duyệt trả % chiết khấu cho khách hàng theo biên bản thỏa thuận cũng như điều khoản và hình thức đổi trả chiết khấu.2. Quản lý dự trù chi phí

- Phụ trách hoạt định khoản dự trù năm, bao gồm chi phí kinh doanh, dự trù chi phí và dự tính lợi nhuận, dự tính tài sản.- Phụ trách hoạt định khoản dự trù tháng, bao gồm lợi nhuận tạm tính của tháng, dự trù chi phí tháng và kiểm soát chi phí3. Phân tích tình hình kinh doanh theo yêu cầuPhân tích kết quả kinh doanh tháng, bao gồm phân tích % lợi nhuận khách hàng và phân tích phần chênh lệch lợi nhuận4. Theo dõi vòng xoay công nợ của khách hàng5. Xử lý các hóa đơn mua sắm và kho hàng.- Xử lý hóa đơn nhận và PO thu mua của bộ phận.- Kịp thời xử lý chi phí và các hóa đơn liên quan việc thu mua.6. Xét tính và chi trả thuế phí trong tháng- Mỗi tháng dựa vào số liệu kinh doanh mỗi tháng tính khoản bù các thuế phí- Thanh toán toàn bộ thuế phí kịp thời đúng thời hạn, tránh nộp thuế chậm trễ, phát sinh phí phạt.7. Xử lý kho hàng và quản lý kho hàng.- Theo dõi tình hình hàng tồn và thời gian hàng nhập tồn.- Xử lý kịp thời các hàng tồn dài hạn.- Xử lý kịp thời hóa đơn xuất nhập hàng tồn (ngoài trừ việc bán hàng bình thường)

8. Xét tính giá vốn của sản phẩm9. Ước tính % lợi nhuận cho từng đơn hàng10. Khác: Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Job requirement

  • Nữ, từ 25 – 32 tuổi.
  •  Trên 2 năm kinh nghiệm kế toán.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính hoặc ngành kiểm toán các trường đại học
  • Giao tiếp tiếng Anh/ Trung
  • Làm việc chủ động và chịu được áp lực công việc.