English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán TSCĐ

Mô tả công việc

 • Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, XDCB, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập;
 • Nhận và theo dõi biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty; biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản;
 • Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành;
 • Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm;
 • Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán;
 • Lập biên bản thanh lý TSCĐ;
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ;
 • Định kỳ, Kiểm kê TSCĐ theo quy định của Công ty;
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán;
 • Lên kế hoạch vay vốn, làm việc với ngân hàng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc xây dựng dự án;
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cung cấp Chứng thư, bảo lãnh;
 • Giám sát tiến độ vay vốn, tiến độ xây dựng các dự án;
 • Hạch toán và theo dõi chi tiết các khoản vay, lãi suất, kế hoạch thanh toán nợ đến hạn;
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan;
 • Các công việc kế toán khác được cấp trên giao;

Yêu cầu công việc

 • Ưu tiên ứng viên mới ra trường tốt nghiệp Đại học loại Khá/ Giỏi;
 • Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương;
 • Ưu tiên các bạn từng làm trong các công ty kiểm toán, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp;
 • Tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính;
 • Có  khả năng đọc, hiểu tiếng anh;
 • Thành thạo các phần mềm Office cơ bản;
 • Có kiến thức cơ bản về việc sử dụng các phần mềm kế toán (Nav);
 • Giao tiếp tốt;
 • Trung thực, Chăm chỉ, Cẩn thận;
 • Có định hướng nghể nghiệp rõ ràng, phù hợp với chuyên môn;
 • Có tinh thần chuyên nghiệp, cầu tiến, ham học hỏi;
 • Có đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương