English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán trưởng

Mô tả công việc

- Tổ chức công việc kế toán, thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn tài sản, tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

- Kiểm soát tài chính toàn công ty, nhà máy

- Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng

- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác.

- Lãnh đạo, quản lý nhân viên trong bộ phận.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.

- Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng

- Có bằng kế toán trưởng 

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc, chịu khó, cầu tiến.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên