English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng

Mô tả công việc

- Điều hành, giám sát, chỉ đạo các công việc của ban Tài Chính Kế Toán.

- Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

- Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, chế độ chính sách, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính của công ty. Theo dõi các nguồn thu cũng như các khoản chi của công ty theo quy định của công ty.

- Quản lý hệ thống báo cáo, chứng từ, hồ sơ, đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

- Xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, quy trình về thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng… cho ban kế toán.

- Một số các công việc khác được giao bởi Giám Đốc Tài Chính/Ban TGĐ

Yêu cầu công việc

ÊU CẦU CÔNG VIỆC

-       Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán.

-       Có trên 5 năm kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Kế toán trưởng trong các công ty về giáo dục và đào tạo.

-       Tiếng Anh giao tiếp tốt.

-       Hiểu biết sâu rộng về Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Luật Doanh nghiệp.

-       Có kinh nghiệm thiết lập, điều hành bộ máy kế toán phù hợp với mô hình tập đoàn.

-       Đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép