English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán trưởng

Mô tả công việc

 • Tập đoàn Tuấn Ân kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện. Khách hàng chủ yếu là các Công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, các công ty xây lắp điện và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Nhiệm vụ kế toán trưởng

 • Quản lý hoạt động tài chính - kế toán của Công ty CP Tuấn Ân Long An (Công ty thành viên đảm nhiệm chức năng sản xuất của Tập đoàn)

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động về tài chính – kế toán, hỗ trợ và tư vấn Ban Giám đốc Công ty các vấn đề về tài chính – kế toán.

 • Kiểm soát chi phí, lãi vay, phân tích kết quả hoạt động, báo cáo Ban Giám đốc vào cuối tháng.

 • Quản lý điều hành tài chính, cân đối nguồn thu và các khoản đề nghị chi đề xuất phương án thanh toán với Giám đốc.

 • Chỉ đạo kế toán tài chính Quản lý công nợ, lập chứng từ thanh toán, kiểm soát hóa đơn mua hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng.

 • Chỉ đạo kế toán bán hàng: Quản lý công nợ bán hàng, xuất hóa đơn theo yêu cầu.

 • Chỉ đạo kế toán tổng hợp: Tổng hợp số liệu và chứng từ khai báo thuế, hạch toán khai báo thuế theo quy định.

 • Chỉ đạo kế toán tiền lương: chấm công, tính lương, đăng ký và nộp BHXH cho công nhân viên.

 • Chỉ đạo kế toán kho, kế toán sản xuất, thủ quỹ thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các ngành kế toán kiểm toán, tài chính, ngân hàng. 
 • Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác quản trị tài chính, kế toán và giữ chức vụ ở vị trí tương đương.
 • Có bằng kế toán trưởng
 • Trung thực, năng động, sáng tạo
 • Nhạy bén, có khả năng xử lý vấn đề tốt
 • Có khả năng thuyết phục tốt
 • Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm, Phúc lợi của công ty phù hợp với Luật Lao động.