English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán trưởng

Mô tả công việc

1. Bộ phận kho:

 • Phối hợp kho kiểm kê, phân loại hàng hóa, xác định thừa thiếu trình Ban Giám đốc xử lý.
 • Kiểm kê, giám sát việc quản lý hàng chào hàng tại văn phòng công ty hoặc giao cho bộ phận kinh doanh.
 • Giám sát việc xuất hàng bán, hàng chào hàng, điều chuyển hàng hóa … theo đề nghị đã được duyệt bởi các phòng ban .
 • Giám sát hàng ký gửi cho khách hàng và việc ký xác nhận hàng ký gửi cho khách hàng.

2. Tài sản công ty :

 • Phối hợp phòng Hành chánh tiến hành kiểm kê thường xuyên tài sản của công ty .
 • Giám sát việc sử dụng, bảo quản, thanh lý những tài sản này .

3. Công nợ trong nước :

 • Giám sát việc thu tiền bán hàng, đôn đốc các bộ phận có liên quan thu hồi công nợ .
 • Rà soát lại công nợ chưa có xác nhận, phối hợp phòng kinh doanh giải quyết dưt điểm các công nợ chưa xác nhận, các công nợ khó đòi, các công nợ không đòi được do đóng cửa để trình Ban Giám Đốc xử lý.

4. Công nợ nước ngoài :

 • Rà soát lại công nợ nước ngoài từ các công ty chuyển qua .
 • Giám sát việc xác nhận với các hãng nước ngoài .

5. Thanh toán :

 • Giám sát việc thực hiện chứng từ thanh toán đúng với qui định của pháp luật , đảm bảo tính chặt chẻ của việc thanh toán tránh thất thoát tài sản công ty .
 • Cân đối nguồn tiền công ty để đảm bảo trả nợ tiền hàng đúng hạn .
 • Giám sát việc điều chỉnh công nợ nội bộ giữa các công ty thành viên .

6. Kế toán thuế :

 • Giám sát cân đối kho A và B giữa các công ty nhằm làm cho B tiến gần A .
 • Giám sát cân đối công nợ A và B giữa các công ty nhằm làm cho công nợ B tiến đến A .
 • Cân đối thuế Gía trị gia tăng phải nộp ngân sách để chuyển dần gọng kính , kính mát từ công ty thành viên về AR .
 • Cân đối kế hoạch B về thuế thu nhập doanh nghiệp theo yêu cầu của CEO và CFO .
 • Tạo quan hệ tốt với cơ quan Thuế.
 • Nắm các văn bản do Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế, Bộ Thương mại … ban hành liền quan đến công việc .
 • Giám sát việc cân đối công nợ nước ngoài sao cho B tiến đến A .

7. Công ty lẻ : tư vấn nghiệp vụ kế toán , tư vấn tổ chức bộ máy kế toán tại các công ty lẻ .

8. Tài chính: Lập bảng cân đối (balance sheet), kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, dài hạn gửi cho Phụ trách tài chính xem xét trình Tổng Giám Đốc duyệt.

9. Xuất nhập khẩu: phụ trách thanh toán và tổng hợp thực hiện các công việc liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu, tham vấn giá hàng nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kế toán
 • Có 4 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tài chính, Kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương
 • Có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở vị trí kế toán trưởng
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán
 • Có kỹ năng quản lý – dẫn dắt team

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép