English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả công việc

1. Tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán:

 • Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát công việc nhân viên cấp dưới
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm chính việc hạch toán cân đối sổ sách, hoàn thiện số liệu kế toán tháng/quý /năm.
 • Tổ chức, kiểm soát việc kê khai, báo cáo thuế, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

2. Điều hành, kiểm soát việc cập nhật số liệu tài chính, kế toán của công ty lên phần mềm và sổ sách chứng từ:

 • Kiểm soát việc thu chi, nguồn tiền, nhập xuất hàng hóa theo quy định của Công ty
 • Lập kế hoạch thu chi trình Ban giám đốc, kiểm soát, cân đối nguồn tiền phải thu, phải trả.
 • Kiểm soát việc thực hiện chi phí của từng phòng ban, công ty theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Ký kiểm soát các khoản chi, thanh toán, cấn trừ công nợ khách hàng, Nhà cung cấp theo đúng quy định
 • Kiểm soát số liệu kế toán trên phần mềm thuế đảm bảo cập nhật đúng, đủ, kịp thời.
 • Tổ chức và kiểm soát việc kiểm kê kho và lên số liệu kiểm kê định kỳ báo cáo BGĐ.
 • Ký duyệt trên PM thay BGĐ các phiếu xuất sử dụng trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký duyệt thay BGĐ các khoản thu, chi, thanh toán trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký duyệt thay BGĐ các biên bản đối chiếu công nợ khách hàng, NCC trong nội dung được ủy quyền.
 • Ký kiểm soát tất cả các phiếu, chứng từ, sổ sách kế toán nội bộ và thuế trước khi trình BGĐ.
 • Trực tiếp giao dịch với các cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán theo yêu cầu công việc
 • Tổng hợp kế hoạch về tài chính, ngân sách các phòng KD năm/quý/tháng trình duyệt BGĐ.
 • Lập các báo cáo kế toán, tài chính, quản trị khác theo yêu cầu của BGĐ hoặc Tập đoàn
 • Tư vấn cho BGĐ các biện pháp sử dụng và kiểm soát chi phí hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá rủi ro tài chính
 • Phối hợp các phòng ban triển khai các chiến dịch, CTKM, bán hàng theo định hướng của BGĐ
 • Tư vấn cho BGĐ và các phòng ban về chuyên môn kế toán, tài chính
 • Phối hợp với PHCNS vfa các phòng ban khác tổ chức đào tạo cho các NV trong công ty về chuyên môn TC-KT, hệ thống phần mềm.
 • Làm việc: thứ 2 - sáng thứ 7

Yêu cầu công việc

-       Đại học trở lên Tài chính kế toán

-       Có ít nhất 5 năm kinh ngiệm Kế toán trưởng quy mô nhân sự >400 nhân viên

-       Ưu tiên đã từng làm công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, gia dụng, điện tử điện lạnh

-       Có khả năng phân tích tài chính, cảnh báo rủi ro, đưa ra các giải pháp

-       Ký năng thuyết trình tốt

-       Nắm được việc xây dựng các chính sách bán hàng khuyến mại (VD: giảm giá, chiết khấu, tặng kèm,mail,post … )

-       Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point, Internet, Outlock, internet…), phần mềm kế toán

-       Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc cao

-       Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức, quản lý và triển khai công việc

-       Có kỹ năng tốt trong việc lập báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu

-       Nhanh nhẹn, linh hoạt, thắng thắn, trung thực, chăm chỉ,tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

-       Có khả năng xử lý và khả năng kết nối làm việc liên phòng ban.

-       Yêu cầu khác:          Sức khỏe:Tốt              Ngoại hình: ưu nhìn;                   Tuổi từ: 27 - 40

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương