Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế toán trưởng Tập đoàn (Lương 5000 USD - 7000 USD)

Job requirement

1. Kiểm, duyệt các khoản tài chính phát sinh thuộc chức năng của kế toán Trưởng.

2. Tổ chức hệ thống kế toán tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm công ty và các đơn vị trực thuộc, trên cở sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy kế toán trong toàn hệ thống công ty.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát kế toán các đơn vị để đảm bảo việc ghi chép kế toán chính xác, trung thực, kịp thời. Hướng dẫn thực hiện các chế độ và quy định của cấp trên có liên quan đến công tác tài chính kế toán, thống kê trong công ty và đơn vị trực thuộc.

4. Soạn thảo và hướng dẫn, phổ biến các quy chế, quy trình nghiệp vụ, các thể lệ tài chính, kế toán do nhà nước ban hành đến nhân viên kế toán phần hành và kế toán đơn vị trên cơ sở thống nhất chung trên toàn hệ thống.

5. Chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán phù hợp và tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty và các đơn vị trực thuộc.

6. Xây dựng chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc của kế toán trưởng của các công ty con (gián tiếp và trực tiếp) trong tập đoàn.

7. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

8. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế tóan bí mật của công ty.

9. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên và chuẩn bị nhân sự kế thừa theo kịp chiến lược và tầm nhìn của công ty.

10. Quản lý tổng quát công nợ công ty.

11. Cung cấp số liệu, báo cáo cho Ban Tổng Giám Đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu về các công việc liên quan.

12. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.

13. Soạn thảo các văn bản hành chính, giải quyết các công việc kế toán phát sinh khác.

14. Xác định thuế TNDN tạm nộp hàng quý, năm.

Kế Toán Trưởng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát:

15. Việc chấp hành bảo vệ tài sản và vốn của công ty (Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản công ty)

16. Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương tiền thưởng các khoản phụ cấp và các các chính sách, chế độ đối với người lao động.

17. Việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng, và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ…

Job requirement

- Nam - nữ/ từ 35 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Và đã có chứng chỉ hành nghề kế toán.

- Có khả năng về phân tích tài chính, lập kế hoạch chi phí, so sánh và đề ra giải pháp cho những trường hợp vượt quá chỉ tiêu kế hoạch,…

- Nắm vững các chế độ kế toán, thống kê, các chuẩn mực kế toán và có kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện các báo cáo tài chính/ tài chính hợp nhất cho các công ty niêm yết.

- Nắm vững các chính sách thuế, đặc biệt là thuế trong lĩnh vực bất động sản.

- Có tư duy tổ chức bộ máy kế toán, khoa học, hiệu quả và ngày càng cải tiến.

- Đã có kinh nghiệm với thanh tra, kiểm tra thuế, và kiểm toán nhà nước.

- Trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ – dám làm và chịu trách nhiệm, giải quyết công việc liên quan “đến nơi, đến chốn”.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục