To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KÊ TOÁN TRƯỞNG khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ . GROUP
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, kiểm tra nội bộ các chứng từ thu hàng ngày, chi, thanh toán theo đúng các quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.

2. Hàng tuần phải kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. Chỉ đạo nhân viên thu hồi công nợ theo kỳ hạn. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tuần.

3. Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào Ivory villas & resort để có phương án điều chỉnh phù hợp.Trực tiếp kiểm soát hệ thống luồng tiền, thu chi và báo cáo quỹ hàng ngày theo quy định.

4. Tham mưu Ban giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Ivory villas & resort.

5. Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình.

6. Tổ chức sắp xếp nhân sự bộ máy kế toán tại Ivory villas & resort và báo cáo trực tiếp tổng quản lý.

7. Đánh giá hiệu quả công việc của KT viên hàng ngày và báo cáo trực tiếp tổng quản lý.

8. Làm việc dưới sự điều hành của tổng quản lý, ban lãnh đạo, ban tài chính và kế toán trưởng công ty.

9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân của tổng quản lý, kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty.

10. Quản lý theo dõi công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định…

Job requirement

- có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn hoặc đã dùng phần mềm smile

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ . GROUP

Number of employees: 25-99

Tập đoàn Việt Mỹ được hình thành và phát triển từ các Công ty hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu từ năm 1989 để kết nối thị trường Việt... View more

KÊ TOÁN TRƯỞNG khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ . GROUP