English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN TRƯỞNG ( GẤP)

Mô tả công việc

- Tổ chức, quản lý và điều hành bộ máy kế toán của Công ty bao gồm: Hạch toán kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính … theo đúng quy định của VAS, thuế, luật kế toán hiện hành

- Đảm bảo bộ máy kế toán của công ty hoạt động liên tục, chính xác và hiệu quả.Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho tổ chức;

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhận xét, đánh giá kết qủa thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo, tư vấn và hỗ trợ các Bộ phận khác, Công ty thành viên trong lĩnh vực được giao phụ trách;

- Tham gia cùng Ban kiểm soát trong các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát tài chính – kế toán của các đơn vị thành viên trực thuộc;

- Chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp hội ý, định kỳ, họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng , của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.

- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kiểm toán, kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

- Chịu trách nhiệm trong hoạt động Kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác;

- Lập báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;

- Báo cáo thống kê các chỉ số tài chính của doanh nghiệp theo luật thống kê; cung cấp hồ sơ chứng từ, số liệu kế toán khi có yêu cầu;

- Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả

- Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách đã xây dựng.

- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết qủa kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty

- Nghiên cứu, cập nhật các quy định của Nhà nước về tài chính - kế toán, phổ biến các quy định cho toàn Công ty bằng quy chế, văn bản cụ thể để các cá nhân, đơn vị thực hiên đúng;

- Làm việc với các cơ quan liên quan: Cơ quan thuế, Ngân hàng thương mại, Kiểm toán... theo đúng quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đúng thời hạn của các chứng từ báo cáo tài chính, sản xuất liên quan đến công việc kế toán trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho Giám Đốc Công ty/Giám đốc Tài chính, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Giám Đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Yêu cầu công việc

-       Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Khối Kinh tế chuyên ngành kế toán, tài chính;

-       Có trên 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm là kế toán trưởng tại các tập đoàn tương đương trong lĩnh vực bất động sản;

-       Có kiến thức sâu rộng về kế toán, kiểm toán, thuế và các văn bản pháp lý khác; kinh nghiệm lập và hoàn thiện báo cáo tài chính

-       Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán, có mối quan hệ tốt với cơ quan thuế; 

-       Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phân tích và lập báo cáo,

-       Tiếng Anh giao tiếp khá;

-       Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép