To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG HẢI
Updated: 17/10/2020

Employment Information

 • Work location: Hung Yen

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply:

 • Level: Team Leader / Supervisor

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về kế toán, tài chính theo quy chế, quy định của Nhà nước.

- Phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng và thường xuyên đánh giá hiệu quả nhân viên cấp dưới.

- Tổ chức điều hành hoạt động phòng kế toán, tổ chức ghi chép, theo dõi vật tư tài sản tiền vốn của công ty theo yêu cầu Công ty và theo qui định của pháp luật.

- Tổ chức công tác hạch toán, xây dựng kết cấu báo cáo nội bộ, ngân hàng.

- Xây dựng quy trình hạch toán, mẫu biểu báo cáo quản trị, phân tích chỉ số tài chính công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất cải tiến.

- Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ, lưu trữ sắp xếp, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán khoa học.

- Tham gia xây dựng quy trình thanh toán, quy trình tạm ứng, quy trình mua hàng, xuất hàng, quy trình theo dõi quản lý tài sản, kiểm kê vật tư hàng hóa.

- Xây dựng hệ thống báo cáo ra bên ngoài: cơ quan thuế, các tổ chức tín dụng, các đối tác và nhà đầu tư.

- Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính nội bộ, thuế, ngân hàng theo yêu cầu của Công ty và quy định của pháp luật đúng kỳ hạn.

- Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, giảm thiểu thủ tục hành chính, liên kết, kế thừa số liệu giữa các phòng ban.,

- Cân đối dòng tiền thu chi, kiểm soát hồ sơ chi phí thanh toán, đảm bảo chi phí chi đúng, giảm thất thoát, đảm bảo tài chính hoạt động theo yêu cầu của Công ty.

- Làm việc với các đoàn thuế, ngân hàng, kiểm toán.

- Tổ chức lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán

- Kết hợp với các bộ phận khác kiểm tra định mức, chi phí theo từng ngày từng kế hoạch sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính, kỹ thuật, Anh văn bằng C, vi tính văn phòng bằng B.

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất ngành sản xuất (ưu tiên ngành nhựa) 3 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, sử dụng ví tính văn phòng thành thạo.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 28 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG HẢI

Number of employees: 200-500

Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Hải được thành lập năm 2002 là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nghành nhựa cung ứng thị trường trong nước và xuất... View more

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG HẢI