Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Job requirement

- Quản lý và điều hành phòng Kế toán. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.

- Lập kế hoạch tài chính, kiểm soát tài chính, thực hiện phân tích công tác tài chính hàng tháng, quý, năm. Đề xuất với Ban giám đốc về các biện pháp quản lý nguồn vốn có hiệu quả.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm .

- Lập báo cáo hoạch toán kinh doanh nội bộ tháng, quý, năm

- Kiểm soát việc theo dõi, quản lý hợp đồng và thu hồi nợ.

- Kiểm soát xử lý ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty.

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, quản lý điều hành công việc của toàn bộ phòng kế toán theo luật kế toán và luật thuế hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc

Job requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán - Tài chính

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Có chứng chỉ khai báo thuế là một lợi thế

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng, phụ trách công tác Kế toán tài chính

- Am hiểu hệ thống thuế doanh nghiệp, các quy định hiện hành, hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại là một lợi thế

- Kỹ năng vận hành, quản lý bộ phận, làm việc với con người

- Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

- Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian

- Chính trực, đề cao sự chính xác, trung thực

- Tư duy chủ động, tích cực. Ý thức nâng cao năng lực

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép