English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (làm việc tại Nhơn Trạch)

Mô tả công việc

  • Đảm bảo hạch toán kế toán đúng quy trình, quy định và pháp luật
  • Lập BCTC theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam đúng thời hạn quy định của công ty.
  • Lập báo cáo cho các cơ quan chức năng, ngân hàng theo yêu cầu.
  • Kiểm soát giá thành và lỗ lãi theo hợp đồng/công trình/vụ việc.
  • Kiểm soát các hoạt động, giao dịch của kho.
  • Phân tích các chỉ số báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chủ động đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện các chỉ số tài chính.
  • Lập báo thuế và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.
  • Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát việc thực hiện.
  • Tham mưu ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính của công ty.
  • Thực hiện công việc từ Giám đốc tài chính

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.

- Có hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí