English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Cần Thơ (Urgent)

Mô tả công việc

- Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán của Chi nhánh phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật và của Tổng công ty

- Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán của Chi nhánh. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Chi nhánh đảm bảo tính trung thực, chính xác.

- Xây dựng hệ thống các quy trình, quy định về quản lý tài chính, kế toán. Phổ biến các quy định của Công ty cho các bộ phận. Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý tài chính của các bộ phận tại Chi nhánh

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong bộ phận.

- Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính theo quy định

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc và của Tổng công ty

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

- Sẽ trao đổi thêm khi trực tiếp PV.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán- tài chính

- Nắm vững chế độ tài chính, kế toán, thuế, hoạt động tài chính kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan

- Có chứng chỉ kế toán trưởng (còn hiệu lực)

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Kế toán trưởng.

- Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng Trung hoặc Anh văn giao tiếp, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc, chịu áp lực cao

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương