English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN TRƯỞNG BIẾT TIẾNG HÀN

Mô tả công việc

+Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, hàng tồn kho, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

+Có trách nhiệm quản lý,giám sát dòng tiền vào và ra của công ty để đảm bảo dòng tiền được hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tiền được thu đúng, thu đủ, đảm bảo tiền được chi ra đúng người, đúng việc theo các quy định về tài chính của Công ty.

+Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty hàng tháng, quý, năm..

+Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu ban lãnh đạo, báo cáo thuế tháng/ quý/ năm.

+Làm những công việc được yêu cầu theo lệnh cấp trên

+Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

+Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

+Giao tiếp tiếng Hàn khá

Phúc lợi

Tăng lương, Chế độ nghỉ phép