English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng (Biết Tiếng Anh Hoặc Trung)

J&T Express

J&T EXPRESS thành lập vào 20/08/2015 tại INDONESIA. Là một công ty mới trong thị trường chuyển phát nhanh, J&T Express có nhiều lợi thế khác nhau trong việc cung cấp dịch vụ giao... Xem thêm

Quy mô: 200-500
Người liên hệ: Ms Hà

Mô tả công việc

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng tài chính kế toán

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán

- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…

- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị

- Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến Tài chính - Kế toán. 
2. Có trên 10 năm kinh nghiệm Quản lý doanh nghiệp và nộp thuế quản lý tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. 
3. Thông thạo quy định liên quan Thuế, quy trình hạch toán và tài chính kế toán, thông thạo  Excel. 
4. Kỹ năng ngoại ngữ tốt (tiếng Trung hoặc tiếng Anh). 
5. Có bằng Kế toán trưởng.