English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tổng Hợp

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm tất cả các mục kế toán hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng; cập nhật hàng ngày và tất cả các bút toán cuối tháng liên quan đến thực tế / dồn tích và phân bổ chi phí vào hệ thống
 • Kiếm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp
 • Theo dõi và tính giá vốn định kỳ hàng tháng
 • Theo dõi công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, chi phí phân bổ từng tháng
 • Chịu trách nhiệm báo cáo Thuế của toàn Công ty và các chi nhánh định kỳ tháng, quý và năm
 • Hướng dẫn và xử lý các hoạch toán của Kế toán viên
 • Tham gia kiểm kê và báo cáo định kỳ theo kế hoạch của phòng kế toán
 • Làm việc với Cơ quan Thuế, Ngân hàng, Kiếm toán khi có yêu cầu
 • Thống kê và tập hợp số liệu cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi có yêu cầu
 • Báo cáo quản trị hàng tháng, hỗ trợ Kế toán trưởng báo cáo tài chính; Quản lý sổ sách, chứng từ kế toán
 • Phối hợp làm việc cùng các thành viên của phòng kế toán trong các kỳ kiểm toán
 • Thực hiện các công việc khác liên quan tới nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng

Yêu cầu công việc

 • Được đào tạo chính quy chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 • Có ít nhất  5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp (ngành bán lẻ là một lợi thế)
 •  Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint,…)
 • Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc
 • Khả năng làm việc nhóm, và đào tạo nhân viên Kế toán

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép