English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán Tổng hợp

Mô tả công việc

1. Kiểm tra tất cả các khoản thanh toán trước khi chuyển Kế toán trưởng và Ban tổng giám đốc ký duyệt.

2. Nghiên cứu giải pháp tính và phân tích giá thành sản phẩm.

3. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức. Và những quy định đã ban hành. Nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

4. Kiểm tra bảng lương và các chế độ hàng tháng, các khoản trích nộp theo lương, đảm bảo số liệu chính xác trước khi chi trả.

5. Rà soát đối chiếu tài khoản ngân hàng hàng ngày với sổ kế toán trên máy.

6. Đôn đốc và hỗ trợ kế toán chi tiết theo các phần hành kế toán được giao, thực hiện kết số kế toán và lập các báo cáo theo đúng thời gian quy định. Tham mưu, đề xuất và thực hiện giải quyết các việc nảy sinh và những vấn đề còn tồn đọng theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

7. Theo dõi và cập nhật những thay đổi về thuế và luật định kịp thời. Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng cách và phù hợp với chính sách nhà nước.

8. Tham gia vào việc chuẩn bị các báo cáo tài chính, thuế, quản trị hàng tháng.

9. Cuối mỗi tháng, đối chiếu sổ tổng hợp với phần hành chi tiết của từng kế toán, khi khóa sổ cần phải rà soát cả các tài khoản, tìm ra các sai sót để điều chỉnh kịp thời, hợp lý.

10. Tham gia góp ý xây dựng các quy chế, quy định tài chính của công ty;

11. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

12. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Kế toán trưởng.

LƯƠNG THỎA THUẬN

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán

- Sử dụng anh ngữ thành thạo là một lợi thế

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm và 3 năm ở vị trí tương đương

-  Đọc hiểu, lập các báo cáo tài chính bằng tiếng anh.

-  Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán.

-  Tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ đã được giao.

-  Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

-  Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

-  Có kiến thức về công nghệ, quy trình sản xuất.

-  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email....

-  Sẵn sàng làm việc với cường độ công việc và thách thức cao.

-  Trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.

-  Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.