English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tổng Hợp

Mô tả công việc

- Lập tờ khai và nộp báo cáo, nộp tiền đối với các loại thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định;
- Quản lý hóa đơn, xuất hóa đơn đầu ra, báo cáo tình hình sử dụng với cơ quan thuế;
- Lập quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính công ty theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Cân đối chi phí sổ sách thuế;
- Kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu, invoice, packing list, thanh toán LC, TT;
- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Tư vấn cho Ban Giám Đốc về nghiệp vụ thuế, kế toán
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Tinh thần chịu khó, trung thực, trách nhiệm cao.
- Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó.
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp đại học chính quy.