English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tổng Hợp

CN Công Ty Cổ Phần Đại Thuận

Chi nhánh công ty CP Đại Thuận TPHCM có trụ sở chính đặt tại TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. Là công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và nhập khẩu phân phối độc quyền... Xem thêm

Quy mô: 100
Người liên hệ: Ms Diễm

Mô tả công việc

Theo dõi và hạch toán các khoản chi phí, doanh thu chưa thực hiện:

 • Chi phí lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, các khoản cấn trừ lương, trích lương tháng thứ 13)
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí công cụ vật rẻ, chi phí sữa lớn, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.
 • Trích chi phí phát sinh chưa có chứng từ

Kiểm tra và lập hồ sơ kê khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn

Thuế GTGT:

 • Kiểm tra thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Kết xuất số liệu từ phần mềm kế toán, xử lý và import vào hệ thống hổ trợ kê khai thuế, kết xuất ra file và gửi trình ký. In bộ kê khai thuế hàng tháng trình Giám đốc ký để lưu hồ sơ (lưu ý: kèm theo xác nhận đã gửi qua mạng)
 • Gửi hồ sơ kệ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế trong khung thời gian quy định. Khung quy định hiện tại

Thuế TNCN:

 • Lập báo cáo thuế TNCN của người lao động hàng quý, gửi đến cơ quan thuế trong khung thời gian quy định
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

Thực hiện nộp thuế, theo dõi và đối chiếu công tác nộp ngân sách

 • Hầu hết các sắc thuế, thời hạn nộp tiền thuế là ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế (trừ thuế nhập khẩu). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhà nước cho gia hạn thời gian nộp thuế. Vì vậy, kế toán phải theo dõi để tránh trường hợp nộp chậm, nộp phạt.
 • Đối với thuế nhập khẩu: Phối hợp với bộ phận nhập khẩu, sắp xếp nguồn tiền nộp thuế kịp thời để giải phóng hàng hóa đúng kỳ hạn.

Lập hồ sơ hoàn thuế:

 • Thuế GTGT, thuế nhập khẩu (nếu có) gửi cơ quan Thuế hoặc hải quan để được hoàn theo quy định. Giải trình đầy đủ những yêu cầu từ phía hai cơ quan trên, theo dõi tiền hoàn thuế

Theo dõi, quản lý Tài sản cố định:

 • Theo dõi số lượng, giá trị TSCĐ (nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại); Theo dõi và quản lý TSCĐ trong bảng, ngoài bảng (nếu có).

Lập kế hoạch kiểm kê:

 • Lập kế hoạch kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, nội dung kiểm kê là toàn bộ tài sản đang quản lý. Tùy theo loại tài sản và mức độ cần thiết để lập kế hoạch hợp lý. Nội dung kiểm kê bao gồm:
 • Kiểm quỹ tiền mặt
 • Kiểm kê hàng tồn kho (vật tư, CCVR, thảnh phẩm, hàng hóa)
 • Kiểm kê tài sản cố định
 • Bố trí nhân sự xử lý kết quả kiểm kê kịp thời

Theo dõi công nợ và thanh toán

 • Lập kế hoạch thu nợ của từng khách hàng theo hạn nợ đã được phê duyệt (kế hoạch ngày, tuần và tháng), bám sát từng khách hàng để thu nợ đúng hạn.
 • Lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng vào cuối mỗi tháng, gửi và lấy xác nhận nợ của khách hàng
 • Cảnh báo cho BPKD và kiến nghị ngừng giao hàng những khách hàng không thu được nợ hoặc thuộc diện nợ lâu ngày và rủi ro cao.
 • Chịu trách nhiệm về những khoản nợ không thu đúng lịch để dẫn đến sau đó không thu được do khách hàng ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn.
 • Lên kế hoạch thanh toán công nợ của người bán để có lịch thanh toán đúng cam kết đã ký trong hợp đồng hoặc thỏa thuận và chuẩn bị nguồn tiền để thanh toán.
 • Rà soát tình trạng công nợ phải thu, đánh giá khả năng thu hồi, lập đề xuất và thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi (nếu được Lãnh đạo đồng ý) kịp thời, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
 • Theo dõi công nợ của CBCNV công ty, kịp thời thu các khoản nợ, đảm bảo khi nhân viên nghỉ không còn vướng mắc công nợ và tài sản.
 • Rà soát, xử lý các khoản công nợ như: xử lý số lẻ, xử lý nợ phải thu khó đòi nay đã đòi được, nợ phải trả lâu năm không ai đòi ...

Phân tích tình hình kinh doanh của công ty:

 • Tăng trưởng doanh thu, điểm bán, tính hiệu quả của từng điểm bán và từng mặt hàng, đầu tư của từng điểm bán
 • Phân tích các khoản mục chi phí, nêu lý do tăng giảm của từng khoản mục và kiến nghị biện pháp
 • Phân tích tình hình thu nợ bán hàng, phân tích trách nhiệm, kiến nghị biện pháp.
 • Phân tích hàng tồn kho, kiến nghị xử lý hàng lỗi thời, hàng cận date, hàng khó bán, hàng mất phẩm chất.

Yêu cầu công việc

 • Cao đẳng trở lên
 • Trình độ chuyên môn: Kế toán – kiểm toán
 • Tiếng Anh sơ cấp
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Microsoft Word, Excel, Internet, và các phần mềm kế toán
 • Có kinh nghiệm kế toán 5 năm trở lên - trong đó ít nhất 02 năm ở vị trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kinh doanh, phân phối thực phẩm hay hàng tiêu dùng nhanh
 • Đào tạo ban đầu: Không

Kỹ năng, khả năng khác

 • Nắm rõ quy định pháp luật và thông lệ về thuế, tài chính kế toán, nghiệp vụ hoạch toán kế toán; lập kế hoạch tài chính
 • Biết tổ chức, sắp xếp, biết giao tiếp, lắng nghe, chia sẻ.
 • Trung thực, Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu khó, tư duy nhạy bén; chủ động trong công việc
 • Sức khỏe, ngoại hình: Bình thường