English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán Tổng hợp

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 09-11-2019

  • Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND

Mô tả công việc

- Lập các bút toán tổng hợp.

- Thường xuyên đối chiếu với kế toán chi tiết. Kiểm tra, rà soát việc hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực, chế độ kế toán.

- Theo dõi, lập, đề xuất, trình bảng phân bổ giá trị vật tư, công cụ dụng cụ chi phí quản lý, chi phí bán hàng.

- Lập các báo cáo nhanh phục vụ công tác quản lý.

- Lập các báo cáo định kỳ, báo cáo năm theo quy định

- Kiểm soát hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, hàng kỳ. In bảng kê khai, sổ chi tiết thuế đầu vào, đầu ra lưu cùng để báo cáo KTT&BGĐ ký duyệt trước khi gửi số liệu kê khai cho các Cơ quan chức năng.

- Thực hiện việc ghi chép tình hình tăng giảm, khấu hao TSCĐ.

- Tính toán giá thành hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

- Lập, quản lý hồ sơ nhập, xuất, tồn kho của Công ty, báo cáo tình hình nhập – xuất – tồn kho Công ty.

- Thực hiện việc ghi chép tình hình tăng giảm, khấu hao TSCĐ.

- Cân đối thuế GTGT và báo cáo Kế toán trưởng vào ngày 10 hàng tháng.

- Đối chiếu, quyết toán thuế GTGT với Chi cục thuế chuyên quản và các địa phương theo quy định.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nộp các loại thuế, phí, tiền thuê đất chính xác và đúng hạn (nếu có).

Yêu cầu công việc

- Tố nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính

- Có tối thiểu 03 năm làm kế toán tổng hợp tại các công ty phân phối bán lẻ

- Am hiểu hoạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phấn mềm kế toán.

- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, các chế độ chính sách hiện hành.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép