English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Theo dõi công nợ toàn công ty- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các bộ phận.- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.- Lưu trữ dữ liệu kế toán.- Tổ chức, thực hiện giải quyết sự vụ còn tồn đọng- Quản lý hợp đồng đầu ra, đầu vào nội bộ của Công ty- Lên báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế;- Kiểm tra tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của công ty, của Pháp luật, có lợi cho Công ty;- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu công ty.- Theo dõi và hạch toán sổ sách kế toán.- Làm báo cáo phục vụ cho công tác quản trị- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với ngân hàng.- Theo dõi thu chi, lập báo cáo hàng tháng trình ban GĐ- Lập và hoàn thiện chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán- Định kỳ báo cáo cho Ban giám đốc, tư vấn tình hình tài chính, kiến nghị và đề xuất biện pháp cải tiến, khắc phục* Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Ứng viên đã làm việc tại các Công ty chuỗi cửa hàng thực phẩm là một lợi thế- Trình độ: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Kế toán- Kinh nghiệm: Có từ 3-5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp- Có khả năng lãnh đạo, làm việc điều phối , quan hệ với các cơ quan Thuế, Ngân Hàng, Chính Quyền,...- Am hiểu Luật kế toán, Luật thuế GTGT, luật thuế TNDN, thuế TNCN và các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Tài chính kế toán.- Chịu áp lực công việc cường độ cao.- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ kế toán- Kỹ năng làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính.- Sử dụng tốt một số phần mềm kế toán thông dụng, sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint,..- Là người cầu tiến, cẩn thận chu đáo trong công việc, hòa đồng với tập thể, có trách nhiệm với công việc được giao.- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép