To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán tổng hợp thuế (Xuất nhập khẩu, Bán lẻ 15 - 20 ++)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Job requirement

 • Rà soát, nhập dữ liệu đầu vào trong nước, hàng nhập khẩu, chứng từ ngân hàng.
 • Soạn thảo hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng, bán hàng dự án khi có yêu cầu.
 • Tổng hợp lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý.
 • Cung cấp cho kế toán trưởng số thuế phải nộp trong kỳ (nếu có)
 • Nộp thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài) theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.
 • Lập phiếu thu, chi theo tháng.
 • In phiếu nhập kho, xuất kho theo năm tài chính.
 • Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán theo đúng qui định.
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản phải thu và phải trả nhà cung cấp.
 • Kiếm tra bảng thanh toán bảo hiểm do phòng tổ chức hành chính lập hàng tháng.
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên trong công ty khi có phát sinh.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, bảng thanh toán lương và thực hiện việc tính phân bổ lương theo chủ trương của kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
 • Cân đối hàng hóa, xuất hóa đơn đầu ra
 • Lập báo cáo gửi ngân hàng phục vụ cấp hạn mức, hồ sơ bảo lãnh khi có yêu cầu.
 • Theo dõi cập nhật tăng, giảm TSCĐ, tính và trích phân bổ khấu hao công cụ dụng cụ.
 • Kiểm soát doanh thu, chi phí, cân đối lãi lỗ theo chỉ đạo của kế toán trưởng.
 • Tổng hợp dữ liệu lập và nộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 • Cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng.
 • Tham gia và thực hiện các cuộc quyết toán thuế, kiểm toán, thanh tra (nếu có).
 • Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 • Làm các công việc phát sinh khác do kế toán trưởng điều động.

Job requirement

 • Giới tính: Nam, Nữ. Từ 25 tuổi trở lên
 • Trình độ học vấn & Chuyên ngành: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán.

 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 5 năm tại vị trí tương đương

 • Phần mềm sử dụng: Sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc: Word, Excel, phần mềm kế toán

 • Yêu cầu Kỹ năng:

 • ·      Lập báo cáo tuần, tháng, quý.

  ·      Hiểu rõ nghiệp vụ chuyên môn, các kế hoạch làm việc.

  ·      Tạo ra những cải tiến sáng kiến mới cho Công ty.

  ·      Khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác.

  ·      Khả năng thuyết phục: cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính.

  ·      Năng lực lãnh đạo một nhóm.

  Giao tiếp với nhiều người trong Công ty.

QUYỀN LỢI: 

·      Được cấp phát các đồ dùng, văn phòng phẩm theo yêu cầu công việc; Được hỗ trợ công việc nếu xét thấy cần thiết.

·      Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

·      Được thanh toán lương đúng hạn định, được hưởng lương đúng theo thỏa thuận công việc khi tuyển dụng.

·      Được hưởng chế độ ăn trưa theo quy định của Công ty.

·      Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty.

Được xét thưởng cuối năm và hưởng mọi chế độ theo quy định chung của công ty.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

https://picenza.vn/ Number of employees: 500-999

Thành lập năm 1996. Sau hơn 22 năm hoạt động, PICENZA VIỆT NAM đã thu được những thành quả rất đỗi tự hào trong việc mở rộng quy mô sản suất cũng như trong... View more

Kế toán tổng hợp thuế (Xuất nhập khẩu, Bán lẻ 15 - 20 ++)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam