Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Tổng Hợp - Số lương: 03

Job requirement

• Kiểm soát hoạt động, chứng từ của Bộ phận kế toán tại đơn vị cơ sở được phân công

• Kiểm tra, tập hợp các khoản thanh toán (thuế, phải thu, công nợ…) lập kế hoạch thanh toán trình Kế toán trưởng, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ, sự hợp lý giữa các báo cáo số dư cuối kỳ và các báo cáo chi tiết

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán tại đơn vị cơ sở được phân công.

• Tổng hợp, báo cáo tình hình hạn mức ở các ngân hàng

• Kiểm tra việc theo dõi công nợ phải thu và phải trả, thu hồi công nợ Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

• Kiểm tra việc kiểm kê tài sản, kiểm kê hàng hóa tại đơn vị cơ sở được phân công.

• Thường xuyên kiểm tra và cập nhât các thông tin liên quan đến tài chính, kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước...

• Tổng hợp, báo cáo doanh thu, chi phí, Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm

• Thực hiện các báo cáo quản trị liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc theo tuần, tháng và năm

• Kiểm tra các bảng tính tiền trong các Hợp đồng kinh tế, chi phí khác…

Job requirement

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,... 

• Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, nắm vững chuẩn mực kế toán.

• Thành thạo excel, phần mềm kế toán

• Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, trách nhiệm, nhiệt tình

• Có ít nhất 03 năm đảm nhiệm vị trí kế toán của công ty thương mại quy mô tương đương 

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo