English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán tổng hợp - Quận 1

Mô tả công việc

- Thu thập, xử lí thông tin số liệu kế toán, các chứng từ thông qua các nghiệp vụ kinh tế- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT,...- Theo dõi, quản lí công nợ- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo hàng tháng- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN- Lập tờ khai quyết toán thuế- In sổ sách theo quy định- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu- Giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế Toán

- 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu kế toán, lập báo cáo.