To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Toán Tổng Hợp - Farm Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 14/03/2020

Employment Information

 • Work location: Nghe An

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

Mô tả công việc

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo, kiểm tra đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan

- Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp báo cáo trực tiếp cho KTT

- Soát xét, kiểm tra tính hợp lý báo cáo tài chính

- Kiểm tra, đôn đốc các kế toán phần hành và thực hiện các công tác khóa sổ cuối tháng nhằm đảm bảo việc khóa sổ được đúng thời hạn

- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các bộ phận nội bộ khi có yêu cầu

- Lập báo cáo tài chính (tháng, quý, năm) gồm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh

- Cung cấp số liệu, giải trình với kiểm toán, các bộ phận khác, các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu

- Kê khai và nộp các loại thuế đúng thời hạn quy định của pháp luật

- Hỗ trợ, giải trình, cung cấp số liệu cho cơ quan Thuế khi có thanh tra/kiểm tra.

- Các công việc khác trong giới hạn / quyền hạn cho phép.

Job requirement

-         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán

-         Ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương

-         Kiến thức sâu về nguyên tắc hạch toán kế toán

-         Am hiểu và vận hành tốt các phần mềm kế toán của công ty, phần mềm ERP;

Chịu được áp lực về thời gian, cường độ, khối lượng công việc và trong trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về các số liệu báo cáo

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MNS Farm Nghệ An

Number of employees: 1.000-4.999

Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2 thương... View more

Kế Toán Tổng Hợp - Farm Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science