Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Tổng Hợp

Job requirement

- Công tác tiếp nhận hồ sơ, trình duyệt và thanh toán:

• Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: tạm ứng, thanh toán chi phí hành chính, chi phí dự án, và các chi phí phát sinh khác … trình Kế toán trưởng và Tổng giám đốc phê duyệt;

• Lập kế hoạch thanh toán tuần;

• Lập chứng từ thanh toán:

+ Phiếu chi: đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt.

+ Ủy nhiệm chi đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng.

+ Lập hồ sơ giải ngân: đối với các hồ sơ giải ngân thanh toán cho dự án.

• Liên hệ ngân hàng thanh toán UNC và giải ngân thanh toán theo kế hoạch được duyệt;

• Quyết toán thanh toán kế hoạch tuần.

- Báo cáo sổ quỹ: hằng ngày, lập và gửi báo cáo sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng cho Ban Tổng giám đốc.

- Công tác nhập liệu ghi sổ kế toán:

• Nhập liệu các khoản thu (trừ thu căn hộ), chi tiết tiền mặt;

• Nhập liệu phát sinh tại các ngân hàng (trừ tài khoản thu bán căn hộ);

• Nhập hóa đơn đầu vào;

• Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: phân bổ CCDC, Theo dõi tăng giảm TSCĐ trích khấu hao.

Báo cáo thực hiện:

- Báo hàng quản trị: hàng tuần lập, theo dõi và gửi báo cáo cho ban TGĐ:

• Dự án: lập, theo dõi và báo cáo tổng hợp, chi tiết tình hình thực hiện của từng nhà thầu, từng hợp đồng, theo dõi hiệu lực của các bảo lãnh và báo cho Kế toán trưởng trước 5 ngày kể từ ngày bảo lãnh hết hạn;

• Vay: theo dõi, lập và báo cáo tình hình giải ngân tại các ngân hàng;

• Công nợ: theo dõi và chịu trách nhiệm về công nợ nhà thầu, NCC, tạm ứng nhân viên;

- Báo cáo tài chính, thuế, thống kê:

• Báo cáo thuế GTGT hàng tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý;

• Báo cáo Thuế Thuế TNDN hàng quý và quyết toán thuế năm;

• Báo cáo tài chính theo qui định;

• Báo cáo số liệu cho Cục thống kê.

Lưu trữ chứng từ và các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban TGĐ Công ty.

Job requirement

03 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu áp lực cao. Cẩn thận, trung thực, năng động, có trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội.

Trình độ Đại Học

Tối thiểu 4 năm ở vị trí tương đương

Nữ/dưới 35/ưa nhìn/sức khỏe tốt.

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng đặc biệt word, excel, các phần mềm kế toán hiện hành. Biết sử dụng một trong các phần mềm kế toán Fast, Misa, Asoft,…)

Thật thà, chăm chỉ, cầu tiến

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép