Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Tổng hợp

Job requirement

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán

Job requirement

'- Tốt nghiệp đại học trở lên nghành Tài chính, Kế toán - kiểm toán các khối trường: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…..- Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương