To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Updated: 09/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Kiểm tra, đồi chiếu số liệu giữa nội bộ, chi tiết và tổng hợp, định khoản và nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết, tổng hợp.

- Hạch toán các bút toán tổng hợp, khấu hao, kết chuyển chi phí

- Lập được các báo cáo theo yêu cầu của Kế toàn trưởng

- Lập được báo cáo tài chính Công ty và báo cáo tài chính theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc

Job requirement

- Có kinh nghiệm, năng lực nghiệp vụ kế toán.

- Năm vững chế độ kế toán, có khả năng tổng hợp số liệu.

- Có khả năng phân tích báo cáo, tổng hợp số liệu.

- Thành thạo phần mềm excel, phần mềm kế toán.

- Có khả năng tổng hợp các số liệu theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc.

- Am hiểu chuẩn mực kế toán, pháp luật kế toán và các văn bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế

More Information

 • Qualification: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

5tfoods.com Number of employees: 100-400

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2015, có trụ sở chính tại Lô... View more

Kế toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU