To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và Quản trị tài sản Công ty.

- Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí

- Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo tài chính về Tập đoàn đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định.

Job requirement

 - Nam-nữ  trên 30 tuổi

 - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực chế toán.

- Tổ chức thực hiện thành thạo các báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về các chính sách thuế và tham mưu các giải pháp về việc tiết kiệm chi phí thuế, đã có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thanh tra thuế.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản.

- Số năm kinh nghiệm làm việc Trên 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Các yêu cầu khác (nếu có) -Thành thạo các quy định về chính sách thuế và các chuẩn mực kế toán.

- Có kỹ năng giao tiếp với các cơ quan ban ngành liên quan.

- Có kỹ năng quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 30 - 40
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

datxanhmientrung.com Number of employees: 500-1000

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là thành viên Tập đoàn Đất Xanh hoạt động trong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thành lập ngày 8/4/2011, sau 10 năm xây... View more

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung