To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CareerBuilder's Client
Updated: 23/02/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Đảm bảo rằng sổ sách hồ sơ kế toán là chính xác và tuân thủ các quy định liên quan trong lĩnh vực tài chính kế toán và xác lập các báo cáo tài chính.
- Kết hợp làm việc chặt chẽ với các quản lý bộ phận nội bộ khác cũng như các đối tác bên ngoài.
- Thực hiện kiểm soát phù hợp đối với các giao dịch tài chính các tài khoản AR, AP, công nợ đối với ngân hàng.
- Thực hiện các bút toán khóa sổ và báo cáo cuối tháng;
- Kiểm tra và đối chiếu số dư tài khoản chi tiết và sổ tổng hợp;
- Cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác;
- Xem xét và phân tích báo cáo tài chính (P / L, B / S, C / F);
- Chuẩn bị các báo cáo và thông tin theo yêu cầu của cấp trên khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ chuẩn bị và phân tích ngân sách hàng năm và kế hoạch kinh doanh;
- Chuẩn bị các báo cáo thuế. các báo cáo phân tích nội bộ và sắp xếp lịch trình để hỗ trợ kiểm toán viên bên ngoài, các vấn đề liên quan tới thuế, báo cáo tài chính hàng năm;

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ kế toán theo đúng quy định Like9:32 am

Job requirement

- Từng làm việc ở vị trí tương đương.

- Đã làm việc cho các công ty sản xuất.

- Chịu áp lực tốt.

- Sẵn sàng hoàn thành tốt công việc được giao

More Information

 • Age: 25 - 30
 • Job type: Permanent

Company Overview

CareerBuilder's Client

http://polymerasia.com/

Polymer Asia is one of leading companies in Masterbatch and Compound Production in Vietnam. Polymer Asia has over 14 years of experience in developing... View more

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CareerBuilder's Client