To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty Cổ Phần Nest Art
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Công việc hàng ngày:

a) Thu thập, xử lý thông tin, Số liệu Kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.

b) Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao Tài sản cố định, Công nợ phải thu - phải trả, Thuế và các nghiệp vụ khác.

c) Theo dõi quản lý Công nợ.

d) Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất.

e) Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn Kho.

2. Công việc hàng tháng:

a) Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo Kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

b) Kiểm tra bảng lương và thực hiện các khoản trích theo lương.

c) Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ và hạch toán các khoản phân bổ.

d) Tính và trích khấu hao Tài sản cố định và hạch toán bút toán liên quan.

e) Kiểm kê định kỳ tài sản cố định định kỳ 06 tháng.

f) Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước và trích trước hàng tháng.

g) Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

h) Lập báo cáo thuế theo quy định.

i) Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra và đầu vào.

j) Lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

3. Công việc hàng quý:

a) Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính.

b) Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

c) Lập báo cáo nội bộ.

d) Kiểm tra đối chiếu số hiệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

4. Công việc hàng năm:

a) Đầu năm:

- Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển số dư, lãi lỗ năm Tài chính cũ.

b) Cuối năm:

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và TNDN.

- Lập báo cáo Tài chính.

- Lập báo cáo Quản trị.

- In sổ sách theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cán bộ Quản lý.

Job requirement

C1. Yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ

1.    Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán.

2.    Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh Cơ bản.

3.    Trình độ vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

C2. Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức

1.    Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán Tài chính, trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc tương đương.

2.    Hiểu biết về Chính sách Luật pháp và Chế độ Kế toán của Việt Nam.

3.    Từng quản lý dòng tiền và làm việc với Ngân hang.

C3. Yêu cầu về kỹ năng/ khả năng

1.    Xây dựng và mở rộng mối quan hệ.

2.    Giải quyết xung đột.

3.    Tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác.

4.    Quản trị điều hành.

5.    Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

6.    Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 24 - 30
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Yến sào Nha Trang

www.ysnt.com.vn Number of employees: 100

Với đam mê nghiên cứu, cùng khao khát đưa giá trị nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của Yến Sào Việt Nam lên tầm cao mới, Công ty Cổ phần YSNT tự hào là là đơn... View more

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty Cổ Phần Nest Art