To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Job requirement

 • Tham gia xây dựng, thực hiện quy trình, nghiệp vụ,... đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc và phù chuẩn mực kế toán hiện hành của Công ty và Nhà nước theo sự thay đổi luật hiện hành.
 • Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tại công ty
 • Tập hợp chi phí, phân bổ và tính giá thành các hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty mỗi lần phát sinh.
 • Nhận, kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa, trình ký quản lý trực tiếp các chứng từ phát sinh hàng ngày tại các công ty.
 • Nhận, kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa, trình ký quản lý trực tiếp các báo cáo thuế, quyết toán năm định kỳ phải nộp cho cơ quan Nhà nước .
 • Nhận, kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa, trình ký quản lý trực tiếp các báo cáo quản trị định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
 • Nhận, kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa, trình ký quản lý trực tiếp các báo cáo tài chính phải nộp cho các tổ chức tài chính, ngân hàng phục vụ cho công tác huy động vốn theo yêu cầu của Phòng Tài chính.
 • Lưu trữ, in chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định
 • Chuẩn bị số liệu theo yêu cầu của cán bộ thuế, kiểm toán, ngân hàng, tổ chức tài chính,… khi có kiểm tra Quyết toán thuế, Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
 • Tham mưu cho Quản lý trực tiếp trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sao cho đơn giản, đúng chuẩn mực của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

Job requirement

 • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Xây dựng, Bất Động Sản.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
 • Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh  nhà hàng khách sạn và bất động sản của tập đoàn.
 • Hiểu biết về luật thuế, Bảo hiểm xã hội, Kế toán và luật liên quan khác.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 20 - 30
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS

Number of employees: 25-99

Danh Khôi Holdings là trái ngọt sau 11 năm mà tiền thân là CTy CP BĐS Danh Khôi được thành lập ngày 28-02-2006 nỗ lực đạt được. Từ năm 2006, Danh Khôi hoạt... View more

Similar Jobs

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS