To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Du Lịch
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

2.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Job requirement

1.Trình độ học vấn: Cao đằng

2. Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp.

3. Kiến thức chuyên môn:

- Trình độ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

4.Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

5. Kinh nghiệm:

- Trên 03 năm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, nội thất

6. Kỹ năng bắt buộc:

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

·         - Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định

·         - Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.

7.Phẩm chất:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chịu được áp lực công việc cao.

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: 28 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM

https://thuoctamgroup.com Number of employees: 25-99

  Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm hoạt động trong các lĩnh vực chính: - Tư vấn thiết kế Kiến Trúc - Nội Thất - Thi công công trình xây dựng ... View more

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM