Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế toán tổng hợp

Job requirement

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.- Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..- Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

Job requirement

- Nam/Nữ tuổi từ 25 - 35

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiếm toán,...

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, - Di du lịch 1 năm 1 lần - Xét tăng lương vào năm kế tiếp