Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế toán tổng hợp

Job requirement

 • Tổ chức kiểm soát nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và tin cậy của báo cáo kế toán.
 • Tổ chức hướng dẫn đào tạo các phần hành kế toán và kiểm tra hạch toán việc hạch toán của các phần hành kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính và cung cấp số liệu kế toán theo yêu cầu của trưởng bộ phận cho các phòng ban, cơ quan ban ngành khi có yêu cầu.
 • Rà soát phần doanh thu, chi phí được ghi nhận trên hệ thống.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng xây dựng báo cáo quản trị của ngành để phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của ngành hàng.
 • Những công việc khác do trưởng bộ phận giao
 • Job requirement

  Trình độ học vấn tối thiểu- Trung cấp

  Kinh nghiệm tối thiểu- từ 5 năm trong lĩnh vực liên quan 

  Chuyên môn- Kế toán tài chính

  Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề 

  Yêu cầu ngoại ngữ- Tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng anh cơ bản phần mềm kế toán

  Kiến thức- Kiến thức về các quy chế, quy định quản lý tài chính nội bộ- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến nhân sự, kinh tế, thương mại- Hiểu biết về công ty (cơ cấu, sản phẩm, thị trường...)- Luật kế toán, thông tư nghị định liên quan kế toán, thuế

  Kỹ năng cần thiết 

  - Kỹ năng chuyên môn- Nhanh nhẹn, nhạy bén.-Cẩn thận trong xử lý số liệu, tỉ mỉ, chi tiết- Có khả năng giải quyết tình vấn đề

  - Kỹ năng làm việc nhóm- Giải quyết vấn đề và ra quyết định- Giao tiếp và thuyết phục- Thuyết trình- Quản lý rủi ro

  Thái độ- Định hướng chất lượng- Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm- Đổi mới và sáng tạo- Thái độ tích cực- Hợp tác

  Yêu cầu khác- Chịu áp lực cao trong công việc;- Làm việc chính tại văn phòng Hồ Chí Minh và có đi công tác nếu có yêu cầu.

  Benefits

  Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép