To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán tổng hợp - Đồng Tháp

First Alliances
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

• Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết;

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán định kỳ hoặc khi có yêu cầu;

• Giải trình và cung cấp số liệu cho Cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra

• Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết;

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp;

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Job requirement

- Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên, Tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên các trường Đại học Kinh tế, Ngân hàng..

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm FAST; 

- Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

First Alliances

Number of employees: 100-499

Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly... View more

Kế toán tổng hợp - Đồng Tháp

First Alliances