To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán tổng hợp - Công ty thành viên

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Annual Leave

Job requirement

- Thực hiện đối chiếu, kiểm tra, theo dõi hồ sơ thanh toán, hóa đơn, chứng từ...trước khi trình ký và hạch toán ghi sổ kế toán theo quy định;

- Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu/phải trả khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu...;

- Lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nội bộ theo quy định hoặc khi có yêu cầu;

- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Lập hồ sơ vay, theo dõi các khoản vay... và các nghiệp vụ về ngân hàng;

- Tổng hợp chi phí, tính giá vốn công trình;

- Quản lý theo dõi hợp đồng, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định;

- Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

https://ttgroupjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60 đơn... View more

Kế toán tổng hợp - Công ty thành viên

Công ty CP Tập Đoàn T&T