English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tổng Hợp ( Chi Nhánh)

Mô tả công việc

Công tác Kế toán tổng hợp:

  • Lập phiếu thu, chi theo đúng quy trình
  • Lập phiếu nhập xuất hàng hóa vào phần mềm
  • Kiểm ra số lượng xuất nguyên vật liệu xuất cho SX phù hợp với định mức thành phẩm
  • Tập hợp các số liệu hạch toán vào sổ cái chi tiết TK trên phần mềm
  • Tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.

Công tác Kế toán thuế:

  • Kiểm tra, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng.
  • Kiểm tra, đối chiếu, lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
  • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ, và các luật thuế GTGT.
  • Kiểm tra các nội dung trên hóa đơn đầu vào. Nếu phát hiện sai sót tiến hành lập các biên bản điều chỉnh, hủy hóa đơn.

Công tác Kế toán công nợ:

  • Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ quy chế thanh toán mua hàng trước khi thanh toán.

Yêu cầu công việc

-Tốt nghiệp: CĐ chuyên ngành kế toán, tài chính 

- Có Kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực: Kế toán    

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.

- Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13, tháng 14 , thưởng giữa năm và thưởng KPI tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần