Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Tổng Hợp ( Chi Nhánh)

Job requirement

 • Lập phiếu thu, chi tiền mặt, phát sinh hàng ngày.
 • Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lý, hợp lệ trước khi lập phiếu thu, chi.
 • Thực hiện việc ghi chép và phản ánh các khoản thu - chi tiền mặt vào sổ sách, lưu chứng từ theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
 • Theo dõi tài khoản phải thu, phải trả nội bộ. Đôn đốc thực hiện các khoản phải thu, phải trả kịp thời và đúng hạn.
 • Kiểm tra, lưu trữ chứng từ phải thu, phải trả nội bộ.
 • Hạch toán và xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán tiền mặt tại Công ty. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ của các số liệu hạch toán kế toán.
 • Theo dõi công nợ tạm ứng cho CBCNV của Công ty. Cuối tháng, quý thông báo công nợ tạm ứng cho các đối tượng còn nợ, đôn đốc thu hồi và đề xuất các biện pháp thu hồi nợ tạm ứng theo quy định .
 • Kiểm tra, cập nhật, lưu trữ chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp theo đúng quy định
 • Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ quy chế thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: thuê kho, điện nước,…trước khi ký chấp nhận thanh toán.
 • Cập nhật, kiểm tra đầy đủ chứng từ, lập thủ tục kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra theo đúng quy định.
 • Nhập báo có ngân hàng, kiểm tra đối chiếu công nợ đại lý hàng ngày, đảm bảo chốt số dư công nợ chính xác theo từng khách hàng.
 • Lập ủy nhiệm chi thanh toán.
 • Đi ngân hàng giao dịch chứng từ thanh toán.
 • Hạch toán kế toán và xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán qua ngân hàng của Công ty.
 • Theo dõi, kiểm tra và xác nhận các chứng từ thanh toán qua ngân hàng đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, chính xác số liệu.
 • Kiểm tra, đối chiếu số dư trên các tài khoản tiền gửi trên Sổ kế toán và số dư trên Sổ phụ ngân hàng hàng tháng.
 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
 • In sổ sách, lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự giao việc của cấp trên.

Job requirement

-Tốt nghiệp: CĐ chuyên ngành kế toán, tài chính 

- Có Kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực: Kế toán    

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.

- Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …

Benefits

- Được thưởng tháng lương 13, tháng 14 , thưởng giữa năm và thưởng KPI tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần