English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tổng Hợp ( Chi Nhánh Đồng Nai)

Mô tả công việc

- Nắm vứng THUẾ, nghiệp vụ kế toán tổng hợp- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.- Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với kế toán tiền lương, BHXH, kế toán giá thành, kế toán vật tư, kế toán thanh toán...- Kiểm tra số dư cuối kỳ đảm bảo hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.- Làm các công việc liên quan đến việc tổng hợp số liệu- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các phòng ban chức năng khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Nữ: 25 - 35 tuổi- Kinh nghiệm KẾ TOÁN TỔNG HỢP ít nhất 5 năm.- Nắm vững nghiệp vụ THUẾ, KẾ TOÁN TỔNG HỢP.- Có chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG.