English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Thu

Mô tả công việc

1. Phụ trách xuất hóa đơn khách hàng cho các chi nhánh.2. Theo dõi tình hình thu của các chi nhánh.3. Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu khách hàng và các vấn đề liên quan khác.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính - Kế toán trở lên.2. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, ưu tiên từng làm trong ngành chuyển phát nhanh.3. Thông thạo lưu trình tài chính, sử dụng thành thạo Excel.4. Có năng lực giao tiếp tốt, điều tiết tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép