English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Thanh Toán

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 12-07-2019

 • Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VND

Mô tả công việc

1.1 Hạch toán hệ thống quản trị tài chính nội bộ VITALI

- Hàng ngày nhập các giao dịch phát sinh trên hệ thống các tài khoản ngân hàng lên hệ thống quản trị tài chính nội bộ VITALI.

- Hàng ngày Phối hợp kiểm tra và phản hồi trên các GROUP tài chính các web được phân công.

- Hàng ngày, Kiểm tra các giao dịch trên tài khoản giao dịch mua hàng được phân công , và up các dữ liệu của các tài khoản giao dịch mua hàng này lên hệ thống VITALI.

1.2 Hạch toán hệ thống phần mềm kế toán

- Phân công hạch toán hệ thống các tài khoản vào phần mềm kế toán hàng ngày.

- Kiểm tra đối chiếu các khoản chi thực tế từ các tài khoản vào phần mềm và các Đề nghị thanh toán từ hệ thống ZOHO Expense, nhập mã ĐNTT vào hệ thống phần mềm.

- Kiểm tra đối chiếu các mã chi phí phát sinh, mã chi phí từ ĐNTT và hạch toán vào phần mềm kế toán.

1.3 Kiểm tra đối chiếu các ĐNTT của tất cả các bộ phận gửi tới bộ phận kế toán trên hệ thống ZOHO Expense

- Kế toán kiểm tra các chứng từ và các ĐNTT gửi tới qua hệ thống ZOHO Expense, và phê duyệt các ĐNTT, hàng ngày theo phân công của bộ phận.

1.4 Tạo nạp truy thu, hoàn tiền, rút tiền của khách hàng.

- Hàng ngày, Kế toán tiếp nhận các email truy thu, hoàn tiền tài chính khách hàng, rút tiền từ tài khoản của khách theo đúng quy trình, xác nhận thông tin và tạo nạp trên hệ thống tài chính khách : Seudo.vn, Baogam.com, Orderhang.com.

1.5 Kiểm tra rà soát tài chính công nợ

- Tại các thời điểm 01 và 15 hàng tháng, các bạn kế toán thanh toán được phân công rà soát các công nợ tồn lại tại thời điểm này, phân tích nợ xấu và gửi tới cho các bộ phận liên quan thực hiện rà soát và thu hồi công nợ.

2. Liên kết làm việc với các bộ phận khác của Công ty:

· Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn, hành chính nhân sự, hoàn chỉnh quy trình chung và chăm sóc khách hàng hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đối với khách hàng và hình ảnh của Công ty và các cơ sở trực thuộc khác của Công ty trên thị trường;

· Phối hợp làm việc với các bộ phận đảm bảo Công ty và các cơ sở trực thuộc khác hoạt động tốt và hiệu quả.

· Phối hợp làm việc với các bộ phận đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình và quy định của công ty về quản lý tài chính.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng Kế toán
 • có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương đương: kế toán hoạch toán, kế toán thanh toán, kê toán kho
 • Có tinh thần trách nhiệm cao,trung thực, ham học hỏi, nhanh nhẹn
 • Có tính cầu tiến trong công việc